Política de Privacitat

Informació a l'usuari de l'existència de fitxer i sol · licitud del consentiment per al tractament automatitzat de les seves dades personals. En relació amb les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari en els formularis que puguin existir en www.aloeveraymas.com, assenyalar que el responsable del fitxer compleix estrictament la normativa vigent establerta en la Llei 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal i altra legislació que la desenvolupa i informa a l'USUARI que les referides dades seran incloses dins d'un fitxer per al tractament automatitzat prestant l'usuari consentiment mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions generals a aquest tractament.

Finalitat de les dades: www.aloeveraymas.com recull determinades dades personals que són introduïdes per l'usuari lliurement en un formulari, amb la finalitat de poder rebre informació, butlletins i de poder comprar els productes que estiguin a la venda en el lloc web abans assenyalat. www.aloeveraymas.com informa que gestionarà automatitzadament aquestes dades per a l'administració, ampliació i millora dels seus serveis i per enviar informació sobre les diferents novetats que vagin sorgint i per gestionar els enviaments dels productes que s'hagin pogut sol · licitar. En tot cas, les dades recollides i tractades per www.aloeveraymas.com són únicament els bàsics per a les finalitats assenyalades anteriorment.

Obligatorietat de la introducció de les dades. Per accedir al lloc web www.aloeveraymas.com no cal aportar cap dada. No obstant això, per rebre informació i per realitzar compres si és necessari que l'usuari es registri aportant dades en els formularis existents en el lloc web per a les finalitats anteriorment descrites. Els camps en què figuri un asterisc (*) són aquells que requereixen una resposta obligatòria. De no ser coberts la conseqüència consisteix en la impossibilitat de registre.

Drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició. L'USUARI que introdueixi les seves dades personals en el formulari de registre, tindrà ple dret a exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició en qualsevol moment. En tot cas, www.aloeveraymas.com es compromet a cancel · lar les dades personals recollides, quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per les quals van ser recollides.

Responsable del tractament. El responsable del tractament de les dades és Bionatural BCN SCP (J65647208)

Cessió de dades. No existeix cap cessió de dades a tercers aliens a www.aloeveraymas.com.

Seguretat. www.aloeveraymas.com assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures de seguretat a fi d'evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat. No obstant això www.aloeveraymas.com no serà responsable de les incidències que puguin sorgir al voltant de dades personals quan aquestes es derivin: bé d'un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que sigui impossible de detectar o impedir encara adoptant les mesures segons l'estat de la tecnologia actual o bé d'una falta de diligència de l'usuari pel que fa a la guàrdia i custòdia de les seves claus i dades personals.

Utilització de cookies. www.aloeveraymas.com utilitza cookies per obtenir informació i realitzar anàlisis estadístiques sobre l'ús dels llocs web - que també es poden consultar i utilitzar de forma anònima-i per permetre la compra de productes.

Veracitat de les dades. L'usuari és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a proporcionar a www.aloeveraymas.com dades de contacte exactes i veraços i que els mateixos seran actualitzats i corregits sempre que sigui necessari.

Spamming o enviament de correus no sol · licitats. www.aloeveraymas.com és absolutament contrari a la pràctica de spamming i mai realitza aquest tipus de conductes. www.aloeveraymas.com únicament envia informació als correus en els llocs web i, per tant, hagin acceptat la seva política de protecció de dades per a l'enviament d'aquesta informació.