Condicions Generals

 
1 -. Objecte

Les Presents Condicions Generals tenen per objecte regular de les condicions d'ús i utilització del portal d'Internet emplaçat al web www.aloeveraymas.com, Que el seu objecte és la venda de productes de Cosmètica Natural.

2 -. Preus

Els Preus publicats al portal si s'expressen en euros i inclouen IVA Però no inclouen les despeses d'enviament, seran Per Que Compte del Client i sèrums reflectit en Formulari de Comanda final, de Manera desglossada. El Portal Es reserva el dret de canviar Productes, promocions, conditions Comercials i Preus en Qualsevol Moment i pecat Previ avís al Client.

3 -. Maneres de pagament

Els Productes S'abonaran Per Anticipat MITJANÇANT INGRÉS / Transferència Bancària o contrareemborsament.

INGRÉS o Transferència Bancària. Una Vegada formalitzat la Comanda al portal, el Client haurà Realitzar el pagament mitjançant ingrés en compte o Transferència bancària, indicant COM Concepte El número de Comanda i Nom complet. El Comanda Sera Enviat Com rebem al INGRÉS. El portal reservés seva cistella de compra Durant l'ONU Màxim de Set Dies a la espera de la confirmació bancària, Passat aquest term seva cistella de compra Sera anul · lat.

Targeta de Crèdit / Dèbit. El Pagament admet les targetes VISA, MasterCard, 4B, 4B-MastercCard i American Express, i és Realitzat en el Moment de formalitzar la compra, Aquest mètode és Còmode i assegurança. www.aloeveraymas.com utilitza sense servidor segur, on són els cantants Tota transmissió de dades personals Viatja xifrada MITJANÇANT EL PROTOCOL Secure Sockets Layer (SSL) a Través de la xarxa, a més, Totes les dades bancàries Referents un la seva Targeta sí sol · liciten a la passarel · la de Pagament de PayPal (SSL) i www.aloeveraymas.com en cap moment TÉ ACCÉS A Les Dades confidencials de Sa Targeta.

 

 

3,1 -. Factura de compra

Si necessita factura, haurà de comunicar per escrit al correu electrònic pedidos@aloeveraymas.com, en els Set Dies Següents a El Lliurament, indicant SEUS Dades personals i el número de comanda. La Confirmació de Comanda enviada Per El portal NO TÉ COM Validesa factura, NOMÉS COM comprovant de compra.

 
4 -. Drets i Obligacions de l'Usuari

 
4.1 -. Condicions d'Accés i Ús

A través de la Direcció emplaçada en www.aloeveraymas.com Qualsevol usuari podrà Accedir gratuïtament a La Informació continguda en la citada page web.

Les conditions d'Accés estan supeditades a les disposicions legals vigents en cada moment ASI COM una els Principis de Bona Fe i ÚS lícit Per instància de part de l'Usuari, prohibint taxativament any Expressa i pisos d'Actuació Que Podria anar en detriment o perjudici del Portal o de tercers .

El web no exigeix la prèvia subscripció Per La senzilla navegació. Per contra, el paràgraf ACCÉS A Cistella dels productes oferts, si exigirà la prèvia subscripció i el seu corresponent registre de Como Usuari (d'ara endavant Usuari Registrat). En El Que Tractament de dades personals si refereixi, vegeu la Política de Privacitat.

4,2 -. Registre d'Usuari

De conformitat amb el disposat anteriorment, www.aloeveraymas.com si Reserva Els Serveis de compra de Productes oferts a Través de la web als usuaris registrats MITJANÇANT el compliment del formulari de Nou compte Corresponent d'Usuaris Que estarà a disposició dels Usuaris Que ho desitgin .

L'usuari d'Es compromet a select, USAR I Conservar Nom d'usuari o "login" i El seu Contrasenya o "password" de conformitat estafadors heus aquí establert A Les Clàusules following.

4.3 -. Assignació de les Claus d'Accés

L'Usuari tindrà l'Opció d'escollir i indicar SEVES PRÒPIES Claus d'Accés. L'usuari no podrà triar de Como Nom d'usuari Paraules, Expressions o Conjunts-malsonants Gràfic, injuriosos, coincidents amb marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions socials, expressions publicitàries, noms i pseudònims de PERSONATGES Rellevància pública o de Famosos paràgraf la Estigui utilització no autoritzat i, en general, contraris a la llei, moral i ordre públic.

 
www.aloeveraymas.com si reserva el dret a ELIMINAR o suspendre any Nom d'usuari que reuneixi alguna de les anteriorment esmentades Characteristics. En aquest cas, l'Usuari podrà Qualsevol Moment en canviar Per ALTRES, Sempre de conformitat estafadors heus aquí Previst En Els paràgrafs Anteriors Posteriors i.

4.4 -. Ús i Custòdia

L'usuari Es compromet a FER UN ÚS lícit i diligent de les Claus d'Accés, ASI COM un no posar a disposició de tercers sos Claus d'Accés. L'usuari compromet a si Comunicar fefaentment a l'Administrador Web de www.aloeveraymas.com amb la Major brevetat, La Perduda o robatori de les Claus d'Accés ASI COM any risk d'Accés a les mateixes Per Un Tercer. Les Claus d'Accés Només podran servei utilitzades Pels Usuaris a les Que Se'ls Haia Assignat. El web Queda exempta de Qualsevol Tipus de Responsabilitat Que Es pugui meritar Pels Danys i perjudicis causats o soferts per l'ús fraudulent o falta de diligència en la guarda i custòdia de les Claus d'Accés, perduda o contravenint el que disposa USO a AQUESTES Condicions Generals .

4.5 -. Contingut i Actuacions de l'Usuari

L'usuari Es compromet a FER UN ÚS lícit, diligent, honrat i correcte d'Informació o Contingut Com Tingui Accés bé un Través de la pàgina web de tercers o www.aloeveraymas.com prèviament proporcionada Per El web i Tot Això Sota els Principis de la bona fe i amb respecte en tot moment de la Legalitat Vigent.

Igualment l'Usuari adquireix el Compromís de no provocar ni maliciosa ni intencionadament danys o perjudicis Que puguin menyscabar, alterar el propi Portal així com no introduir, ni Difondre els denominats "virus informàtics" que puguin produir alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants del Portal. El Compromís adquirit sí que ha de regir la utilització Sobre Continguts de conformitat amb el que disposa la llei, moral i ordre públic, no copiar, reproduir, distribuir, cedre, Transformar o Modificar els Continguts pecat Previ consentiment Per Escrit i de la web o persona Per AQUESTA delegada.

A respecte aquest, la web si exonera de Qualsevol Tipus d'Fallada o virus introduït Informàtic Per Tercers. Tots els meet requirements disposats en Relació als Drets de Propietat Intel · lectual, industrial i anàlegs Demas.

5 -. Drets i Obligacions de www.aloeveraymas.com

El web de Es compromet à l'adopció dels i Mitjans Mesures necessàries Que permetin GARANTIR LA SEGURETAT I PRIVACITAT A LA Comunicacions. No respondrà when adoptades les pertinents mesures de seguretat, AQUESTES fossin vulnerades Per agents externs.

6 - Protecció de Dades.

El web, plenament conscienciada de l'BSG i Tractament que se li han donar als dades de caràcter personal i en Virtut de la Normativa legal existent referent a això, té implantat en el si de Sa Organització de les Nacions Unides Sistema paràgraf Preservar la seguretat, integritat i confidencialitat de los angeles considerats Dades Personals Como. Per Això a més de meet íntegrament Tots i cada un dels Requisits disposats a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, garanteix sense obligació de servei universal no només legal sinó lleial de les dades personals ASI COM UN Sistema adequat paràgraf exercitar els drets d'accés rectificació, cancel.lació i oposició disposats en la ja esmentada Llei Orgànica. El web demanarà única i Exclusivament les Dades personals dels Usuaris, sent en Tot Moment AQUESTS adequades, pertinents i no excessives